AIK SHAKSH KA AIK BETA THA WO ROZ RAAT KO DER SE ATA THA

00001

00002

00003

004