Allah ne kese ko maldar kesy ko gareeb kio banya ?

link_image