Allah Talaa Ko Saains ke Zaryee Sabit Karain keh Wo Aik hai Aik Hindu ka sawal doc Zakir Naik ka Jawab

link_image