Gair Fitry Rasty Se humbistry karna kesa hai kia gunah hai kia nikah toot jata hai Mufti Tariq Masood Sahib se janye

link_image