Jab Do Makrooh Shakal Logo Ny Hamry Nabi ( P.B.U.H) ke Jism Mubarak Choori Ka Iradha kia

link_image