Kaly Jado ka shikar kon log ziyadha hoty hai ,, jin kin logo par hawi hota hai

link_image