Khawab mein kisi ki maut ya shadi ka dekhana kya bora hone ki nishani hai | Shaykh Moqeem Faizi

link_image