Kia Nikaah Karny Se Dolat Brhti Hai Ya Kaam Hoti Hai

link_image