Kiya Musht Zani(Masturbation) se roza tootega aur kaffara lagega_ Mufti Muhammad Akmal

link_image