Maa.Baap Sy Taullq Torna Kesa Hai Beta U.k Main Aur Waldeen Pakistan Main Zakat Par Guzara Kar rahy hai

link_image