Qayamt Ke Din Aik Shakhs Ke Aik Naiki Kaam Par jae ge phir kia Hoga

link_image