Roza min BV ky sath sona jaiz hai ya nehin?

link_image