Subha Ke Waqat Khali Peet Pani Peeny ke Kia Nuqsanat hai

link_image