Wo Js Par Amal Karny se Insan Hamesha Jahnum main jae ga wo Amal kia hai

link_image