Wo niki jis ne aik jahnumi Tajir ko Jannat poncha deya

link_image