Wo Shakhs jo Qoma main hai Lakin Azan ke Time Azan Deta hai

link_image