Zehar Bhi Hazrat Khalid r.z Ka Kuch Bigar Na Saka

link_image